فروش آنلاین انواع بیمه نامه

عروسی بسیار مجلل و پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی

عکس های این عروسی بسیار مجلل

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس


فرزند پادشاه برونئی (یکی از ثروتمندترین مردان دنیا) در یک مراسم بسیار تجملی و پر زرق و برق و در کاخ 1788 اتاقه در پایتخت برونئی ازدواج کرد.

به گزارش پرشین وی داماد، شاهزاده عبدل مالک 31 ساله و عروس دایانگکو ربیعتول اداویا پنگیران حاجیه بولکیاه 22 ساله در میان جمع زیادی از دوستان، اقوام، نجیب زادگان و عالی مقامات خارجی مراسم عقد و ازدواج خود را برگزار کردند.

نوعروس و داماد هر دو لباس های طلایی رنگ به تن داشتند که با الماس مزین شده بود و عروس دسته گلی به دست داشت که به جای گل، از سنگ های جواهری ساخته شده بود!

این شاهزاده کوچکترین فرزند پادشاه برونئی و همسرش ملکه صالحه است و به گزارش پرشین وی در ردیف دوم جانشینی سلطان قرار دارد. عروس 22 ساله نیز سرپرست IT و تحلیل سیستم های دیتا است و در مراسم ازدواج خود یک تاج باشکوه با سنگ های زمرد به سر داشت.عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

عروسی سلطنتی پر زرق و برق پسر پادشاه برونئی + عکس

متن: پرشین وی