فروش آنلاین انواع بیمه نامه
حمیدرضا حسینی از جمله مفقودشدگان فاجعه منا می باشد.

در زیر تصویری از آخرین سلفی های حمیدرضا حسینی خبرنگار مفقودشده شبکه خبر صدا و سیما را می توانید در زیر مشاهده کنید.


آخرین سلفی خبرنگار مفقود شده فاجعه منا