فروش آنلاین انواع بیمه نامه
داعش 9 نفر را به اتهام همجنسگرایی از بالای یک ساختمان به پایین پرتاب کرد.

یکی از مسوولین محلی استان نینوای عراق گفت: اعضای داعش به بهانه اجرای حدود و مجازات های الهی، 9 نفر را به اتهام همجنسگرایی از ساختمان بلندی در شهر موصل به پایین پرتاب کردند.

این منبع توضیح داد: تروریست ها قبل از انجام عملیات پرتاب، تعدادی از شهروندان را فرا خواندند تا شاهد اجرای حکمی باشند که توسط قاضی شرعی وابسته به داعش خوانده شد.

داعش به بهانه اجرای احکام شریعت اسلام، هر چند مدت، افرادی را به اتهام همجنسگرایی از ساختمان های بلند به پایین پرتاب می کند.

چند هفته قبل از این هم داعش 3 نفر را به اتهام انجام عمل لواط از بلندای ساختمان اداره تامین اجتماعی در منطقه الدواسه شهر موصل پرتاب کرد.

پرتاب 9 نفر از بالای ساختمان به اتهام همجنسگرایی + عکس


پرتاب 9 نفر از بالای ساختمان به اتهام همجنسگرایی + عکس

پرتاب 9 نفر از بالای ساختمان به اتهام همجنسگرایی + عکس

پرتاب 9 نفر از بالای ساختمان به اتهام همجنسگرایی + عکس