فروش آنلاین انواع بیمه نامه

دست یابی ایران به توافق با کشورهای غربی از روز گذشته تیتر اول رسانه های داخلی و خارجی بود. اما واکنش ها به این موضوع متفاوت بود.

اگرچه این توافق با حمایت و همراهی بیشتر شخصیت های سیاسی همراه بود اما کسانی هم بودند که با دیده تردید به موفقیت های این توافق نگاه کردند. روز گذشته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دولت تدبیر و امید توانست بالاخره نقطه پایانی بر پروسه ۱۲ ساله مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای غربی بگذارد و بعد از دو سال مذاکره نفسگیر در دولت تدبیر و امید پرونده هسته ای را به نقطه قابل قبولی برساند. این رویداد مهم و تاریخی با اظهار نظر شخصیت های مختلف دولتی و غیردولتی همراه بود. در ادامه برخی از این اظهارات را می خوانید:

نظر 40 شخصیت سیاسی ایران درباره توافق هسته ای وین


نظر 40 شخصیت سیاسی ایران درباره توافق هسته ای وین
نظر 40 شخصیت سیاسی ایران درباره توافق هسته ای وین
نظر 40 شخصیت سیاسی ایران درباره توافق هسته ای وین
نظر 40 شخصیت سیاسی ایران درباره توافق هسته ای وین