فروش آنلاین انواع بیمه نامه

سنگین وزن ترین زن جهان 300 كيلوگرم وزن کم كرد

سنگین وزن ترین زن جهان 300 كيلوگرم وزن کم كرد + عکس


سنگین وزن ترین زن جهان که در سال 2008 با 454 کیلوگرم به این عنوان دست پیدا کرده بود، پس از 7 سال دوباره به تیتر اول سایت ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شد، ولی این بار بخاطر کار خارق العاده اش!

Mayra Rosales سی و دو ساله که پس از قتل خواهرزاده خود با نشستن سهوی روی آن در سال 2008، به قاتل نیم تنی شهرت یافت، تصمیم گرفت با کاهش وزن زندگی خود را نجات دهد و به این مهم دست پیدا کرد. تصاویر نشان میدهد که چگونه ماریا با کم کردن بیش از 300 کیلوگرم از وزنش دوباره به زندگی بازگشته است.


سنگین وزن ترین زن جهان 300 كيلوگرم وزن کم كرد + عکس

سنگین وزن ترین زن جهان 300 كيلوگرم وزن کم كرد + عکس

سنگین وزن ترین زن جهان 300 كيلوگرم وزن کم كرد + عکس

سنگین وزن ترین زن جهان 300 كيلوگرم وزن کم كرد + عکس

سنگین وزن ترین زن جهان 300 كيلوگرم وزن کم كرد + عکس

سنگین وزن ترین زن جهان 300 كيلوگرم وزن کم كرد + عکس