فروش آنلاین انواع بیمه نامه
اين فرمول حاوي جلبك Klamath است كه گفته مي شود تاثيرات فيزيولوژيكي مثبتي بر روي حالت و وضعيت روحي دارد. اين تركيب حاوي Guarana است. Guarana تحريك كننده اي است كه دو برابر قوي تر از كافئين محسوب مي شود .

پژوهشگران اسپري طبيعي را به بازار عرضه كرده اند كه به ادعاي آنها مي تواند پس از چند روز استفاده، احساس گرسنگي را كاهش دهد.به نقل از ديلي ميل، اين اسپري كه Full Fast نام دارد سركوب كننده اشتهاست و اشتياق به غذا را مهار مي كند . توليد كننده هاي آن ادعا مي كنند كه اين اسپري 100 درصد از مواد طبيعي ساخته شده است. اين اسپري به بازارهاي انگليس عرضه شده است.
در اين اسپري از 'گريفونيا' استفاده شده كه در واقع منبع سروتونين است و احساس سيري را كنترل مي كند.

اين فرمول حاوي جلبك Klamath است كه گفته مي شود تاثيرات فيزيولوژيكي مثبتي بر روي حالت و وضعيت روحي دارد. اين تركيب حاوي Guarana است. Guarana تحريك كننده اي است كه دو برابر قوي تر از كافئين محسوب مي شود .

محققان دريافته اند كه Guarana مي تواند چگونگي سرعت بدن را در درك احساس سيري تحت تاثير قرار دهد و از اين رو مي تواند به حفظ وزن ايده آل بدن كمك كند.
'فول فست' بر روي زنان چاق آزمايش شد و پس از هشت هفته احساس شديد گرسنگي را در آنها كاهش داد.

اين آزمايش نشان داد كه احساس گرسنگي پس از فقط چند روز استفاده كاهش مي يابد . پس از 21 روز اين گروه ديگر احساس گرسنگي شديد نمي كردند.اين اسپري 95/23 پوندي كه در دهان افشانه مي شود بايد پنج بار در روز قبل و پس از غذا مصرف شود.
منبع: تابناک
اخبار مرتبط:
6 غذایی که باعث چاقی شکم می شود | غذاهای عامل چاقی شکم
کاهش وزن 3 کیلویی چربی های اطراف شکم در5 روز با معجون
راه های درمان بزرگی شکم خانم ها
نوشیدنی جادویی برای کاهش وزن و سایز دور کمر در 4 روز