فروش آنلاین انواع بیمه نامه

این افراد دوقلو نیستند فقط همزاد همدیگرند !!!

عکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکاس کانادایی فرانسوا برونل با این سوال که آیا هر کس یک همزاد در جایی بر روی زمین دارد که دقیقا به نظر می رسد که دوقلو باشند شروع به انجام پروژه ای کرد که با گرفتن عکس پرتره ویژگی های مردمی که مثل دوقلوهای همسان هستند اما در واقع در همه مربوط نیستند را بررسی می کند. برونل بر روی افرادی که چهره شان بسیار شبیه است طوری که دوستان نزدیکشان ممکن است مشکل آنها را از هم تشخیص دهند کار کرده است.
برونل از این افراد پرتره سیاه و سفید ساده گرفت که توجه فقط به چهره باشد (به جای چیزهایی مانند لباس و رنگ مو).
او وقتی ایده هایش را به پرتره تبدیل کرد، خودش هم از دیدن آنها متعجب شد!
برای مشاهده تصاویر در اندازه ی واقعی روی عکس مورد نظر کلیک کنید...

عکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهعکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهبرونل خود در نگاه اول خود را شبیه روآن اتکینسون بازیگر شخصیت مستر بین می داند.

عکس انسان هایی که همزاد همدیگرند,دوقلوهای غریبهتهیه و ترجمه : سایت لاودان www.lavdan.ir