فروش آنلاین انواع بیمه نامه
گالری تصاویر زیبا از لاودان(عنکبوت)+فضیلت سوره عنكبوت

عنكبوت، بیست و نهمین سوره قرآن است كه مكی و 69 آیه دارد.

در فضیلت این سوره از پیامبر اكرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده: هركس سوره عنكبوت را بخواند به تعداد همه مؤمنان و همه منافقان ده حسنه به او عطا می شود.
از امام صادق علیه السلام نقل شده: هركس سوره عنكبوت و روم را در شب بیست و سوم ماه رمضان قرائت كند، سوگند به خدا كه از اهل بهشت خواهد بود زیرا این دو سوره نزد پروردگار از جایگاه بلندی برخوردارند.

آثار و بركات سوره:

1) درمان همه بیماری ها
از رسول گرامی اسلام نقل شده است: هركس سوره عنكبوت را نوشته و پس از شستن، از آب آن بنوشد همه دردها و بیماری ها از او زایل می شود. امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: اگر این سوره را بنویسند و آنگاه آن را شسته و از آب حاصل از آن بنوشند تب، سردی و درد از آنها برداشته می شود و از هیچ دردی جز درد مرگ كه چاره ای از آن نیست، غمگین نمی شوند و در زندگی به شادی فراوانی دست می یابند.

2) جهت آرامش و شرح صدر
نوشیدن آب این سوره موجب شادی دل و شرح صدر می شود و اگر برای افروختگی و حرارت چهره از این آب صورت را بشویند برطرف می شود و اگر هنگام خواب این سوره خوانده شود موجب آرامش و راحتی در خواب می شود.


[کلمه ی لاودان در زبان گیلکی به معنای عنکبوت است]

گالری تصاویر زیبا از لاودان(عنکبوت)+فضیلت سوره عنكبوت
گالری تصاویر زیبا از لاودان(عنکبوت)+فضیلت سوره عنكبوت

گالری تصاویر زیبا از لاودان(عنکبوت)+فضیلت سوره عنكبوت

گالری تصاویر زیبا از لاودان(عنکبوت)+فضیلت سوره عنكبوت

گالری تصاویر زیبا از لاودان(عنکبوت)+فضیلت سوره عنكبوت

گالری تصاویر زیبا از لاودان(عنکبوت)+فضیلت سوره عنكبوت

گالری تصاویر زیبا از لاودان(عنکبوت)+فضیلت سوره عنكبوت

گالری تصاویر زیبا از لاودان(عنکبوت)+فضیلت سوره عنكبوت

گالری تصاویر زیبا از لاودان(عنکبوت)+فضیلت سوره عنكبوت

گالری تصاویر زیبا از لاودان(عنکبوت)+فضیلت سوره عنكبوت