پژوهشگران حوزه‌ی جانور شناسی به تازگی تصاویر شگفت انگیزی از برخی از گونه‌های حشرات منتشر کرده‌اند که این حشرات شباهت بی نظیری به چهره‌ی نمادین انسان‌ها دارند.
گفتنی است: این حشرات دارای طراحی‌های رنگارنگ و بسیار زیبایی بر روی بدن خود هستند که می تواند تداعی کننده‌ی حالت چهره‌ی انسان ها باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند بر اساس نظریه‌های کارشناسان حوزه‌ی جانور شناسی این طرح ها و رنگهای متنوع برای دور کردن شکارچیان این حشرات است و همین طور برای استتار آنها در طبیعت است این حشرات بیشتر در رده‌ی عنکبویتان دسته بندی شده اند.
تحقیقات بر روی این حشرات و نحوه‌ی شکل گیری این طرح ها بر بدن آنها توسط کارشناسان ادامه دارد .


حشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکسحشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکس

حشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکس

حشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکس

حشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکس

حشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکس

حشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکس

مطالب سایت
    بیمه شخص ثالث چیست ، مقایسه قیمت و خرید آنلاین بیمه ثالث
    بیمه بدنه چیست ، معرفی بیمه بدنه خودرو (سیر تا پیاز بیمه بدنه)