فروش آنلاین انواع بیمه نامه
پژوهشگران حوزه‌ی جانور شناسی به تازگی تصاویر شگفت انگیزی از برخی از گونه‌های حشرات منتشر کرده‌اند که این حشرات شباهت بی نظیری به چهره‌ی نمادین انسان‌ها دارند.
گفتنی است: این حشرات دارای طراحی‌های رنگارنگ و بسیار زیبایی بر روی بدن خود هستند که می تواند تداعی کننده‌ی حالت چهره‌ی انسان ها باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند بر اساس نظریه‌های کارشناسان حوزه‌ی جانور شناسی این طرح ها و رنگهای متنوع برای دور کردن شکارچیان این حشرات است و همین طور برای استتار آنها در طبیعت است این حشرات بیشتر در رده‌ی عنکبویتان دسته بندی شده اند.
تحقیقات بر روی این حشرات و نحوه‌ی شکل گیری این طرح ها بر بدن آنها توسط کارشناسان ادامه دارد .


حشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکسحشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکس

حشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکس

حشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکس

حشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکس

حشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکس

حشراتی که  شباهت فوق العاده عجیبی به انسان دارند+ عکس