فروش آنلاین انواع بیمه نامه

تصاویر خوراندن مار زنده به افراد توسط جادوگر افریقایی

یک جادوگر در آفریقای جنوبی بزودی باید در دادگاه پاسخگوی اقداماتش باشد.
او در جلساتش مار زنده به افراد می خورانده و به آنها می قبولانده درحال خوردن شکلات هستند. یااینکه فردی را مجبور به خوردن پارچه بنفش می کرده . این فرد مدعی بوده قادر به انجام معجزه است و می توانسته روی پشت افراد در حالیکه در خلسه بوده اند راه برود.


جادوگر افریقایی مار زنده را به افراد می خوراند + عکس


جادوگر افریقایی مار زنده را به افراد می خوراند + عکس

جادوگر افریقایی مار زنده را به افراد می خوراند + عکس

جادوگر افریقایی مار زنده را به افراد می خوراند + عکس

جادوگر افریقایی مار زنده را به افراد می خوراند + عکس

جادوگر افریقایی مار زنده را به افراد می خوراند + عکس

منبع: نیک صالحی