در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

یک عضو دولت ونزوئلا از شورش در یک مرکز ن