در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

کویت به ویدئوی تهدیدآمیز داعش پاسخ داد