در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

وزیر بهداشت وارد بیشکک شد