در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

مقصر اصلی در تصادف با معلولان راننده است