در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

مشخص شدن زمان و جزئیاتی از دومین عرضه او