در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

لندن خواستار تحریم ۱۶ مقام علمی و دولت س