در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

ظریف با فرستاده ویژه رئیس جمهور سنگال دی