در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

رییس پرزدیوم کره شمالی با رئیس جمهور دید