در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

روباتی که خودکشی کرده بود در یک پیام توی