در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

درخواست گروگانهای طالبان از ترامپ چیست