در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

ترکیه دوباره به شمال سوریه لشکرکشی می کن