در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

برخورد قطار با یک عابر در ایستگاه مترو ن