در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

آیا كسی كه نماز را ترك كند كافر است