در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

آیا قبل از اذان مى توان براى نماز وضو گر