در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

آیا در پشت بام مسجد غیر از ساختمان براى