در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

آیا بین این دو دسته آیات كه بعضی هدایت ر