در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

آمریکا کشتار غیرنظامیان در ولایت قندوز ا